Verwijzers

Begeleiding door een fysiotherapeut

De taak van de fysiotherapeut is het in kaart brengen van de fysieke beperkingen die het gevolg zijn van de longaandoening . De begeleiding is gericht op fysieke activiteit, fysieke capaciteit en ademspierfunctie. De fysiotherapeut richt zich naast de lichamelijke ook op de psychische gevolgen, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte. Daarnaast is er aandacht voor duurzame leefstijlverandering. Dit alles conform wetenschappelijke inzichten.

 Gespecialiseerde zorg

Aangesloten fysiotherapeuten borgen hun kwaliteit door een scholingsbeleid. Leden moeten aan diverse scholingsvoorwaarden voldoen. De fysiotherapeuten zijn door middel van jaarlijkse geaccrediteerde scholingsbijeenkomsten op de hoogte van de nieuwste inzichten.  Daarnaast werken zij volgens protocollen, maar hebben oog voor zorg op maat.

Aangesloten fysiotherapeuten werken nauw samen met elkaar en met verwijzers zoals huisartsen, longartsen, diëtisten, longverpleegkundigen en andere relevante stakeholders. Doel is het delen van specifieke informatie om zo de kennis up-to-date te houden. Op deze manier biedt het Longnetwerk Utrecht de zekerheid van hoog kwalitatieve zorg.

Wilt u weten welke fysiotherapeuten aangesloten zijn bij het netwerk: Zoek een praktijk.

Of stuur een e-mail naar info@copdnetwerkutrecht.nl