Scholing

ONLINE Lezing KNGF-richtlijn COPD

Datum: 19 November 2020

Tijd: 19.20-21.30 uur

Tijdens deze interactieve online bijeenkomst wordt de nieuwe KNGF-richtlijn besproken met de meest recente inzichten in het onderzoek en de behandeling van mensen met COPD op basis van verschillende patiëntenprofielen.
Het eerste kwartier van de bijeenkomst zal gebruikt worden om meer inzicht te geven in de bekostiging rond COPD.

Doel: Inzicht in de state of the art behandeling van mensen met COPD.

Onderwerpen die besproken worden zijn:
– Patiënten met COPD indelen in 6 patiëntenprofielen
– Kenmerken van de diagnostische fase benoemen
– De verschillende interventies voor het verbeteren van de fysieke capaciteit, het verhogen van de fysieke activiteit en het optimaliseren van het adembewegingsapparaat benoemen en weten wanneer en hoe deze interventies toe te passen.
– Handelen bij specifieke subgroepen zoals mensen met een longaanval, mensen met co morbiditeit en mensen in de palliatieve fase.

19.20 uur Aanvang Lezing
19.30 uur Algemene informatie bekostiging COPD door een KNGF regioadviseur
19.45 uur Start lezing
20.30 uur Pauze
20.45 uur Vervolg lezing

21.30 uur Einde

Voor leden van COPD netwerk Utrecht is deze scholing gratis en wordt door bestuur van netwerk zelf bekostigd.

Voor overige deelnemers zijn de kosten 25 euro.

Accreditatie: Voor deze bijeenkomst is accreditatie toegekend voor het vakinhoudelijke deel register Algemeen fysiotherapeut.

Spreker: Jasmin Pekaric; Hogeschool docent en hoofd kennisdomein respiratoire en cardiovasculaire aandoeningen (RCA), docent Hogeschool Utrecht, bestuurslid COPD netwerk Utrecht.

Aanmeldformulier scholing    Prive adres    Relatienummer KNGFRelatienummerkeurmerk *